Het PGS 15 Uitgangspuntendocument UPD

In de PGS 15 richtlijn is bepaald dat voor opslagvoorzieningen die voorzien zijn van een vast opgesteld brandbeheersings- en brandblussysteem (VBB) met Beschermingsniveau 1, een PGS 15 Uitgangspuntendocument (UPD) moet zijn opgesteld.

Tot een vast opgesteld brandbeheersings- en brandblussysteem (VBB) met Beschermingsniveau 1 behoren in ieder geval een sprinkler- of blusgasinstallatie maar ook een Hi-Ex Inside air of Hi-Ex Outside air schuimblusinstallaties.

In het uitgangspuntendocument worden alle van belang zijnde zaken met betrekking tot het ontwerp en de werking van een brandbeveiligingsinstallatie beschreven. Het UPD is de grondslag voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van het VBB-systeem en omvat de uitgangspunten daarvoor.

Een UPD moet worden getoetst door een Geaccrediteerde inspectie A-instelling en goedgekeurd door het Bevoegd Gezag. Ook moet het UPD elke 5 jaar opnieuw worden beoordeeld op actueelheid en goedgekeurd.

Bedrijven en CPR- 15-2 richtlijn, de voorloper van PGS 15

Er zijn bedrijven die nog een milieuvergunning hebben die is gebaseerd op de CPR 15-2 richtlijn. Mede door vernieuwde inzichten over brandblussystemen, en recente grote branden, zijn overheden bezig om vergunningen waarin de CPR 15-2 nog is vergund te actualiseren.

Bij het actualiseren van de milieuvergunning loopt het bedrijf het risico te worden verplicht om te moeten voldoen aan de eisen uit de laatste PGS 15 versie, hetgeen tot de nodige problemen kan leiden. In onze praktijk zien we dat diverse bedrijven wel (kunnen) voldoen aan de CPR 15-2, maar niet (kunnen) voldoen aan de PGS 15 eisen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.