Over PGS-15.nl

PGS-15.nl, onderdeel van de TOP-Consultants Groep, is gevestigd in Etten-Leur en is gespecialiseerd in de praktische en beheerste omgang met de opslag van gevaarlijke stoffen.

In onze dagelijkse praktijk helpen wij bedrijven met kleine maar ook grote opslagvoorzieningen. Onze voornaamste focus ligt bij BRZO en BEVI bedrijven. Vaak zijn problemen met overheden een eerste aanleiding voor een bedrijf om contact met ons te zoeken.

Team van deskundigen

PGS-15.nl beschikt over een team van ervaren consultants met uiteenlopende specialismen. Daarnaast werken wij op projectbasis samen met andere deskundige bureaus, waarmee wij in staat zijn om al uw vragen adequaat op te pakken en af te handelen, en waarmee ook de continuïteit is gewaarborgd.

Onze adviseurs hebben het juiste inzicht in de problematiek en zijn in staat zich in te leven in de vragen van onze klanten. Daar waar mogelijk denken we mee in alternatieven, aangevuld met een flinke dosis pragmatisme en kostenbewustzijn.

Kijk hier voor onze referentielijst van uitgevoerde projecten.