Over PGS-15.nl

PGS-15.nl, onderdeel van de TOP-Consultants Groep, is gevestigd in Breda en is gespecialiseerd in de praktische en beheerste omgang met de opslag van gevaarlijke stoffen.

Wij zijn een adviesbureau dat werkt aan praktische oplossingen op gebied van externe veiligheid, milieu en ruimtelijke ontwikkeling bij voornamelijk Brzo / Seveso bedrijven. We helpen bedrijven in de omgang met lastige milieu- en veiligheidsregels, waaronder het verkrijgen van vergunningen en het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken. Daarbij ondersteunen we bedrijven bij de identificatie en beheersing van risico’s op zware ongevallen. Tevens onderhouden we nauwe contacten met overheidsdiensten, wat zorgt dat we snel op de hoogte zijn van veranderingen.

In onze dagelijkse praktijk helpen wij bedrijven met kleine maar ook grote opslagvoorzieningen. Onze voornaamste focus ligt bij Brzo en BEVI bedrijven. Vaak zijn problemen met overheden een eerste aanleiding voor een bedrijf om contact met ons te zoeken.

Typisch voor PGS-15.nl zijn de duurzame relaties met klanten door het leveren van kwalitatief sterk werk. Ons klantenbestand omvat inmiddels circa 20% van alle Brzo-bedrijven in Nederland, variërend van opslag van gevaarlijke stoffen tot grote productiebedrijven.

Denkkacht, daadkracht én praktische oplossingen

Wij leven ons in in onze klanten en begrijpen hoe groot de verantwoordelijk van ons werk is voor een veilige en continue bedrijfsvoering. Dit betekent dat wij niet alleen inhoudelijk werk voor u uitvoeren, maar we ook meedenken in wat de veiligheidseisen voor uw bedrijf betekenen. Zo reiken we verbetervoorstellen aan die verder gaan dan ‘uw bedrijf laten voldoen aan de regels’.

TOP-Consultants heeft veel industriële ervaring, niet alleen met het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken, het bijwonen van (Brzo) inspecties e.d., maar ook met het begeleiden van bedrijven om het veiligheidshandelen en -bewustzijn van alle medewerkers op alle niveaus binnen het bedrijf voldoende te implementeren en te borgen.

Team van deskundigen

 

PGS-15.nl beschikt over een team van ervaren consultants met uiteenlopende specialismen. Daarnaast werken wij op projectbasis samen met andere deskundige bureaus, waarmee wij in staat zijn om al uw vragen adequaat op te pakken en af te handelen, en waarmee ook de continuïteit is gewaarborgd.

Onze adviseurs hebben het juiste inzicht in de problematiek en zijn in staat zich in te leven in de vragen van onze klanten. Daar waar mogelijk denken we mee in alternatieven, aangevuld met een flinke dosis pragmatisme en kostenbewustzijn.

Kijk hier voor onze referentielijst van uitgevoerde projecten.