PGS-15 en uitvoeren QRA

Wanneer in een PGS 15 opslagvoorziening opslag plaatsvindt van meer dan 10 ton aan verpakte brandbare gevaarlijke stoffen, tezamen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen is het BEVI van kracht (BEVI = Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen).

Het BEVI onderscheidt categoriale en niet-categoriale inrichtingen.

  • Voor categoriale inrichtingen gelden standaard risico-afstanden die in acht moeten worden genomen. Deze afstanden staan vermeld in het REVI.
  • Een niet-categoriale BEVI-inrichting moet zijn risico-afstanden berekenen middels een QRA: Kwantitatieve Risico Analyse met het rekenpakket Safeti-NL.

Doorgaans is een PGS-15 opslagbedrijf een “categoriale BEVI-inrichting”, tenzij het een Brzo bedrijf is, of de oppervlakte van de opslagvoorziening groter is dan 2.500 m2, danwel wanneer verpakkingseenheden van meer dan 100 kg ADR klasse 6.1, Verpakkingsgroep I in de open lucht worden geladen of gelost.

Niet-categoriale BEVI-inrichtingen zijn verplicht om een QRA uit te voeren met Safeti NL.

QRA voor categoriale BEVI-inrichtingen

Categoriale BEVI-inrichtingen mogen ook een QRA uitvoeren, bijvoorbeeld wanneer de standaard risico-afstanden uit het REVI problemen geven naar de omgeving. Het REVI rekent namelijk met een “standaard molecuulformule”. Wanneer we voor een opslag de juiste gemiddelde molecuulformule berekenen, kunnen de QRA risico-afstanden aanzienlijk worden beperkt, waarmee het bedrijf grotere opslagmogelijkheden heeft.

Neem voor meer informatie met ons op.