Advies opslag gevaarlijke stoffen PGS 15

De PGS 15 richtlijn stelt eisen aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Maar welke eisen gelden specifiek voor uw opslag? Deskundige ondersteuning is hierbij een oplossing. De opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats in een opslagcompartiment. Dit compartiment is middels bepaalde brandwerende voorzieningen afgescheiden van andere gebouwonderdelen. Er worden inpandige en uitpandige opslagen onderscheiden.

Wanneer de opslaghoeveelheid in een opslagcompartiment meer is dan 10 ton, dan gelden naast bouwkundige en organisatorische eisen, ook een aantal aanvullende maatregelen, zoals bijvoorbeeld een brandbeveiligingsinstallatie (sprinkler-, schuim- of gasblusinstallatie). Ook geldt de verplichting om een Uitgangspuntendocument PGS-15 op te stellen dat moet worden getoetst én goedgekeurd.

Gelijkwaardigheid en Gemotiveerd afwijken?

De PGS 15 richtlijn biedt de mogelijkheid om middels het “Gelijkwaardigheidsbeginsel” of “Gemotiveerd Afwijken” op een andere manier te voldoen aan de gestelde eisen:

  • Gelijkwaardigheid:
    Het aantoonbaar op een andere manier voldoen aan een voorschrift van de PGS 15.
  • Gemotiveerd afwijken:
    Wanneer redelijkerwijs niet aan een voorschrift van de PGS 15 kan worden voldaan, hier een andere invulling aan geven.

Belangrijk is dat in beide gevallen minimaal een gelijkwaardig PGS 15 beschermingsniveau wordt bereikt!

Groupage

Naast de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een compartiment, stelt PGS 15 ook eisen aan de tijdelijke opslag buiten een opslagvoorziening (groupage / cross docking). Er zijn verschillende mogelijkheden toepasbaar. Daarnaast zijn ook eisen van toepassing voor de opslag van (tank)containers, gasflessen en spuitbussen,

Neem voor meer informatie contact met ons op.