Zoekt u advies voor de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de PGS 15 richtlijn?

PGS-15.nl is uw adviseur voor alle vragen op het gebied van opslag gevaarlijke stoffen. In de PGS 15 zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De laatste PGS15 versie is van april 2020.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

De PGS 15 onderscheid twee categorieën verpakte gevaarlijke stoffen: ADR stoffen en CMR stoffen.

Bij het overschrijden van een ondergrens gelden de maatregelen uit de PGS 15. Dit zijn o.a. (bouwkundige) brandveiligheidsmaatregelen, maar ook organisatorische maatregelen, zoals vakbekwaamheid, intern noodplan e.d.

De eisen uit de PGS 15 zijn niet altijd van toepassing. Zo gelden ondergrenzen waar beneden de eisen niet van toepassing zijn. Ook geldt de PGS 15 niet voor de ADR klassen 1, 6.2 en 7. En van de ADR 9 stoffen vallen alleen de milieugevaarlijke stoffen onder de PGS 15. Dat zijn stoffen met UN nummer 3077 of 3082.

Wat is een CMR stof, en hoe herken ik een CMR stof? CMR stoffen zijn carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen. CMR stoffen zijn te herkennen aan een van de volgende H-zinnen: H340, H350 of H360. CMR stoffen vallen ook onder de werking van de opslageisen van de PGS 15. Voor deze producten geldt dus ook de PGS 15 richtlijn

Waarmee kunnen wij u helpen?

PGS-15.nl is specialist op de volgende gebieden:

Neem voor meer informatie contact met ons op.