Home

PGS-15 nl biedt de juiste oplossingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen

In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Ook CMR stoffen behoren hiertoe. CMR stoffen zijn Carcinogeen, Mutageen, en Reprotoxische stoffen.

De laatste (vigerende) PGS-15 versie is de PGS15:versie september 2016.

Naast verpakte gevaarlijke stoffen, zijn er ook eisen opgenomen voor de opslag van spuitbussen, containers, gasflessen, peroxiden e.d.

Wanneer de grens van 10 ton, in één gezamenlijk opslagcompartiment, wordt overschreden, dan gaan forse, extra eisen gelden. Het gaat dan om bouwkundige en installatietechnische voorzieningen, zoals brandbeveiligingsinstallaties, bluswateropvang, certificering van installaties e.d..

 

Veranderingen PGS 15

In de laatste versie van de PGS 15 is beschermingsniveau 2 vervallen, Daarvoor in de plaats is beschermingsniveau 2a gekomen. Tevens is een nieuw beschermingsniveau (beschermingsniveau 4)  geïntroduceerd.

Heeft u vragen over de opslag gevaarlijke stoffen?

 

                                                         

 

Kijk hier voor een referentielijst van recent uitgevoerde projecten.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV