Home

PGS-15 nl biedt de juiste oplossingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen

In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Ook CMR stoffen behoren hiertoe. CMR stoffen zijn Carcinogeen, Mutageen, en Reprotoxische stoffen.

De laatste (vigerende) PGS-15 versie is de PGS15:2011, versie december 2012.

Naast verpakte gevaarlijke stoffen, zijn er ook eisen opgenomen voor de opslag van spuitbussen, containers, gasflessen, peroxiden e.d.

Wanneer de grens van 10 ton, in één gezamenlijk opslagcompartiment, wordt overschreden, dan gaan forse, extra eisen gelden. Het gaat dan om bouwkundige en installatietechnische voorzieningen, zoals brandbeveiligingsinstallaties, bluswateropvang, certificering van installaties e.d..

 

Actualisatie PGS-15

Geruime tijd wordt gewerkt aan de actualisatie van de PGS-15. Een van de komende wijzigingen is het vervallen van beschermingsniveau 2 voor de opslag van meer dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen. Daarvoor in de plaats komt het (beter hanteerbare) beschermingsniveau 2a. Tevens zal een nieuw beschermingsniveau (beschermingsniveau 4) worden geïntroduceerd.

Naar verwachting wordt de nieuwe PGS-15 versie in de loop van 2016 gepubliceerd. In juni 2015 is een concept-versie gepubliceerd, maar die zal naar verwachting (fors) wijzigen).

 

Heeft u vragen over de opslag gevaarlijke stoffen?

 

                                                         

 

Kijk hier voor een referentielijst van recent uitgevoerde projecten.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan pgs-15.nl Created by SpinMore B.V.